Без компромис и Крис Вос

За MEMBER, Partner

Всеки от нас води преговори, постоянно, всеки ден. В момента, когато си помислиш „Искам” или „Бих искал”, ти влизаш в преговори.

Това беше едно от предизвикателствата, които ми отправи Крис Вос на Global Leadership Summit тази година.

Бивш федерален агент, Крис Вос предлага изпитан подход за преговаряне в ситуации с висок залог, независимо дали преговорите се водят в заседателната зала, или в собствения ни дом. 

В своята книга „Без компромис?“ той споделя опита си на преговарящ с престъпници, крадци и терористи. Достигайки най-високия връх в кариерното си развитие, Вос става главен преговарящ на ФБР при международни отвличания. Залозите в подобни случаи са наистина високи – от успеха на преговорите зависи живота на много хора. Ето защо в тях няма място за грешки.

Ето и откъс от книгата му:

This content is for Member and Partner members only.
Login Join Now

Related Articles