Can facts lie?

They usually don’t. But people interpreting facts very often do. For many different reasons.

If you want to live in the real world and not the virtual reality that people and media chew for you and feed you with, learn to check what’s under and behind the facts.

There’s always a reason for something to happen and for people to behave the way they do. What’s the reason? Have you checked the reason? Have you learned how to see the real reason?

A foundational law of life: cause and effect. You may live a shallow life of a drifter by observing only the effects. Or you may learn to seek for causes. And live a real meaningful life. And change the world…


Могат ли фактите да лъжат? Обикновено не. Но хората, които ги „тълкуват”, много често го правят. По много и различни причини.

Ако искаш да живееш в истинския свят, а не във виртуалния, който хората и медиите ще ти сдъвчат и ще ти натъпчат в човката, научи се да проверяваш какво стои зад фактите и под повърхносттта.

Винаги има причина за нещо да се случва и за това хората да се държат по определен начин. Каква е причината? Проверил ли си причината? Научил ли си се да виждаш истинската причина?

Основополагащ закон в живота: причина и следствие. Можеш да живееш повърхностен живот на човек, носен по течението, като просто наблюдаваш следствията. Или можеш да се научиш да търсиш причините. И да живееш истински. И да променяш света…

Related Articles

Responses