Cheap is always cheap

When all you do and have is measured by money and possessions, you’re really cheap, no matter how glossy and polished you may appear. Ed Cole said it wonderfully: The cheaper the merchandise, the higher the gloss.
Applies to products, women, men…

The real riches are the hidden things: your principles, values and the integrity and discipline to live by them, consistently and unswervingly, no matter the cost…

Ако всичко, които правиш и имаш, се измерва с пари и притежания, ти си просто евтин, независимо колко лустросан и лъскав изглеждаш. Ед Коул го е казал прекрасно: „Колкото по-евтина стоката, толкова по-лъскава опаковката.” Важи за стоки, за жени, за мъже…

Истинското богатство са скритите неща: твоите ценности, убеждения и моралът и дисциплината да ги следваш непрестанно и неотклонно, независимо какво ще ти коства.

Related Articles

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…

Responses