Финансови инструменти за свобода

В 20-ти век стана много модерно да се говори за „финансова свобода”. Защо? Защото много хора бяха поробени от банките и техните лихви, от ипотеки,…

Бизнес от дома

В 21-ви век е нормално, дори задължително, всеки да се замисли за повече от един източник на доходи. В много страни хората работят на няколко…