Финансови инструменти за свобода

В 20-ти век стана много модерно да се говори за „финансова свобода”. Защо? Защото много хора бяха поробени от банките и техните лихви, от ипотеки,…