Екипи или вълкът с дебелия врат…

Да си поговорим откровено, да разсъждаваме малко, какво ще кажете?

Related Articles

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…

Подаряваме

През уикенда направихме чистка на учебници и помагала и открихме доста, които вече не ползваме. Затова решихме да подарим тях, както и още някои „съкровища…

Responses