Learning

Formal education will make you a living.
Self-education will make you a fortune.

Традиционното образование ще ти изкарва прехраната. Самообучението ще ти донесе богатство.

Related Articles

Responses