Learning depends on the… learner

A wise man can learn even from a fool.
A fool can’t learn even from a wise man – he wouldn’t want to learn anyway…

Мъдрият човек може да се учи дори от глупак. Но глупакът не може да се учи дори от мъдрец – не иска да учи, изобщо…

Related Articles

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…

Responses