Mind over matter? No, spirit over mind…

Clever people can be severely brainwashed because it’s not a matter of intellect but of spiritual discernment…

When you simply focus on facts and information but not on the motives why people tell you what they’re saying, you risk being misled, big time…

Умни хора могат да бъдат с жестоко промит мозък – не е важен интелектът, а духовното разпознаване…

Когато просто се фокусираш върху фактите и информацията, а не върху мотивите защо хората ти казват това, което говорят, рискуваш да те подведат, много сериозно…

Related Articles

Responses