Where does evil come from

Love of money is the roof of ALL evil

TRACE BACK EVIL TO ITS ROOTS

Whenever there’s evil and you dig deeper to see where it comes from, it almost always has to do with greed…

Love of money can make you have a very miserable life – money is NEVER enough but it demands more and more and more of you…

Откъде идва злото?

Любовта към парите е коренът на всяко зло. Проследи злото, до самия му корен.

Когато разровиш едно зло, за да видиш откъде идва, то почти винаги се корени в алчност… Любовта към парите може да направи живота ти много нещастен – парите НИКОГА не стигат, но те ще искат още и още, и още от теб…

Related Articles

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…

Responses