You want to cry

A distributor comes to you and says:

“I can’t find anybody to talk to. Where can I find some good prospects?”

При теб идва дистрибутор и казва:

„Не мога да намеря хора, с които да говоря. Къде мога да намеря добри потенциални дистрибутори?”

You know this distributor is clueless. Hasn’t got a chance. Doesn’t even know the first set of skills for his network marketing business.

He has already talked to good prospects, but has ruined them by saying the wrong things. And now he wants new people to ruin?

Ти знаеш, че този дистрибутор няма представа за какво говори. Той няма шанс. Дори не е запознат с първоначалните умения за своя бизнес.

Но той вече е говорил с добрите потенциални дистрибутори и вече ги е опропастил като е казал неправилните неща. И сега иска да направи същото с още хора?

When you try to get him to learn the basic skills, he protests by saying things like:

Когато се опиташ да му помогнеш да научи основните умения, той протестира и казва неща от сорта:

“You can’t say the wrong thing to the right person.”
„Не можеш да сбъркаш с правилния човек, каквото и да кажеш!”

Well, I know I have said the wrong things to the right people and they didn’t join. But, the distributor insists on spending money and hours of wasted time and frustration looking for new people to ruin.

Е, аз знам какво е ставало, когато аз съм казвал неправилното нещо на правилните хора и те не искат да се включват. Но дистрибуторът настоява да харчи парите и времето си, да се ядосва и къса нерви, докато търси нови хора, които да опропасти.

I guess someone needs to sit down with the new, clueless distributor and have a heart-to-heart talk about prospecting.

Мисля, че някой трябва да седне с новия дистрибутор, който няма идея какво прави, и да си поговори откровено и искрено с него как да говори с хората за своя бизнес.

Tom Big Al Schreiter
Том Големия Ал Шрайтър

Related Articles

Responses