Learning

Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Традиционното образование ще ти изкарва прехраната. Самообучението ще ти донесе богатство.

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…

Аз имам мечта…

Преди години един човек с това кратко изречение поведе хиляди и милиони хора от робство към свобода. И заедно успяха… Аз нямам такива грандиозни амбиции.…

Цениш, когато изгубиш?

Световната здравна организация дава определение за здравето, което гласи: „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.”…