Храната за здраве и енергия

For MEMBER and Partner През 2010г. присъствах на много интересен семинар, който ме провокира към преоценка и преосмисляне. Петя Апостолова, клиничен диетолог, завършила и работеща……...

This content is for Member and Partner members only.
Login Join Now

Цениш, когато изгубиш?

Световната здравна организация дава определение за здравето, което гласи: „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.”…