Learning

Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Традиционното образование ще ти изкарва прехраната. Самообучението ще ти донесе богатство.