Terms of Service

Mentoring Club is a social media platform for personal development and for building communities while learning, sharing and supporting one another.
Менторинг Клуб е платформа за социална медия за личностно развитие и за изграждане на общности, докато учим, споделяме с другите и се подкрепяме взаимно.

We strongly encourage sharing ideas and opinions. You can do that in all the ways the platform provides: activity stream, groups, forums and meetings.
Силно препоръчваме споделяне на идеи и мнения. Може да правите това по всички начини, които платформата позволява: стената, групите, форумите и срещите.

We don’t tolerate aggressive language, spamming or marketing on the platform. Users who violate this rule will be warned and if they don’t take the necessary measures to change, they will be banned.
Не допускаме агресивен език, спам или маркетинг на тази платформа. Потребители, които нарушават това правило, ще бъдат предупредени и ако не предприемат нужните мерки за промяна, ще бъдат блокирани.

Feel free to invite friends, create groups, share content.
Чувствайте се свободни да каните свои приятели, да създавате групи и да споделяте материали.