Вяра, която побеждава

Всеки от нас е създаден с потребности и нужди. Нашият Създател (защото е невероятно унизително и срамно да поддържаме теорията на Дарвин, за която самият той казва, че се гради на предположение) е вложил в нас дълбока необходимост да вярваме и ние практикуваме вярата всеки ден.

Вярваме на новинарите, когато ни съобщават новините, вярваме на приятелите си, когато ни разказват истории, вярваме на СОТ, че ще ни охранява ефективно… Не вярваме на политици, когато ни обещават празни обещания, не вярваме на хора, които вече са ни лъгали, не вярваме на празни думи… Но непрекъснато практикуваме и упражняваме вярата си.

Бог ни е направил такива. Затова ние решихме да се върнем при своя Създател и да видим какво Той има да каже за вярата в святата книга Библията. Неговите думи носят живот и мъдрост, светлина и истина. Ние вярваме в тези думи и те ни носят страхотен живот, те ни променят и ни водят, те са като светлина за нас в този грешен свят, където има толкова много тъмнина.

Евреи 11:1 – А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.

Винаги тръгваме оттам – трябва да приемеш нещо за аксиома без доказване – ние приемаме това, което Бог казва: Бог е добър, Той е светлина и в Него няма тъмнина. Той ни обикна толкова, че даде Своя единствен Син да умре на кръст, за да ни изкупи и върне при Себе си. Затова ние се доверяваме на Него и Той никога не ни е разочаровал.

Римляни 10:17 – И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото Слово.

Бог говори, ние слушаме и вяра се ражда в сърцата ни. А вярата е силата да се свържем със своя Създател, да имаме нов живот и да променим света, в който живеем!

Вяра, която побеждава!

Автор: Георги Александров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *